Category Archives: Dhirendra talk

સંબંધ -3

આજકાલ તો કપડાં ફાટેને તો કોઈ રફુવર્ક કે સિવતું નથી..
બસ નવા ખરીદી લે….

સબંધોનું પણ આજકાલ એવુંજ છે કોઈ સુધારતું નથી..
બસ નવા બનાવી લે..

વળાંક આવે તો વળવું પડે
એને રસ્તો બદલ્યો ના કહેવાય…

Advertisements

સંબધો-૨

ફિક્કા ચેહરાઓની,
ડોક્ટરે લોહીની તપાસ કરાવી ..
રિપોર્ટ માં આવ્યું,
સંબંધો ની ઉણપ છે ..

સંબંધ — જીવનના સંબંધો વિશે

અહીં આંખના પલકારામાં,,,

વિતે,, છે “જીંદગી……

તું રાહ જોઇશ રાતની,,,,

તો સપના અધૂરા રહી જશે…..

 

કેટલાકની સાથે સંબંધ છે એટલે ચુપ છું,

કેટલાકની સાથે ચુપ છું એટલે સંબંધ છે…!!!

 ઘણીવાર વ્યક્તિ ની સુંદરતા કરતાં તેની સરળતા વધારે સ્પર્શી જાય છે.

World Women Day – 2019

International  Women Day - 2019

International Women Day – 2019

World Women Day – 2019

No photo can beat this one on Women's Day

No photo can beat this one on Women’s Day

Indian Social Work Day

Dear All,
Shri Nanaji Deshmukh, the Padma Vibhushan awardee’s birthday observed as The Indian Social Work Day today by Social Work Fraternity all over India.

Little about Shri Nanji Deshmukh—Chandikadas Amritrao Deshmukh also known as Nanaji Deshmukh (11 October 1916 – 27 February 2010) was a social activist from India. He worked in the fields of education, health, and rural self-reliance, and was honoured with the Padma Vibhushan by the Government of India. He was a leader of the Bharatiya Jana Sangh and also a member of the Rajya Sabha.

Deendayal Research Institute:
Deendayal Research Institute (DRI) was founded in 1972 by Deshmukh to validate the philosophy of Integral Humanism propounded by Pandit Deendayal Upadhyaya (1916–1968). Integral Humanism gave a vision for Bharat that, with an approach to man and his relationship to society that is integral and complementary, could transform Bharat into a self-reliant and compassionate example for the world to follow.
The mission statement for Deendayal Research Institute is
“ “We are not for ourselves but for Our kith and kins are those who are oppressed and neglected” – Nanaji Deshmukh ”

Deshmukh developed a model for the development of rural areas on the basis of Integral Humanism. After initial experiments in Gonda (U.P.) and Beed (Maharashtra), Nanaji finally fine-tuned an integrated program for the development of rural areas that covers health, hygiene, education, agriculture, income generation, conservation of resources, and social conscience, that is both sustainable and replicable. The basis of the project is ‘Total transformation through total development with people’s initiative and participation’.

The project, called the Chitrakoot Project or the ‘Campaign for Self-Reliance’, was launched on 26 January 2005 in 80 villages around the Chitrakoot area in the border of Uttar Pradesh and Madhya Pradesh. The aim was to achieve self-reliance for these villages by 2005. When complete in 2010, the project hopes to make the 500 surrounding villages self-reliant and serve as a sustainable and replicable model for the Bharat and the world.

Here are the few pictures to represent celebration of Indian Social Work Day today.

 

Lovely Friendship Quote

હું રિસાયો…

તમે પણ રિસાયા…

તો પછી આપણને મનાવશે કોણ?

આજે તિરાડ છે..

કાલે ખાઈ બની જશે

તો પછી તેને ભરશે કોણ ?

હું મૌન…

તમે પણ મૌન…

તો પછી આ મૌન ને તોડશે કોણ ?

નાની નાની વાતોને દિલથી લગાવીશું..

તો પછી સંબધ નિભાવશે કોણ ?

છુટા પડીને દુઃખી હું

અને દુઃખી તમે પણ,

તો વિચારો ડગલું આગળ વધશે કોણ ?

ના હું રાજી..

ના તમે રાજી..

તો પછી માફ કરવાની મોટાઈ દેખાડશે કોણ ?

યાદોના ગમ માં ડૂબી જઈશું હું અને તમે..

આપણને ધૈર્ય આપશે કોણ ?

એક અહં મારો…

એક તારી અંદર પણ..

તો પછી આ અહં ને હરાવશે કોણ ?

જિંદગી કોને મળી છે હંમેશ માટે..

તો પછી આ વાતને વાગોળવા માટે અહીં રહેશે કોણ ?

આપણા બન્નેનાં મરી ગયા પછી…

આ વાત ઉપર પસ્તાવો કરશે કોણ ?

*એટલે જ*

એકબીજાનું માન રાખો…

ભૂલોને ભૂલી જાવ..

ઈગો ને એવોઇડ કરો.

જિંદગી જેટલી બચી છે, હસતાં હસતાં પુરી કરો.

Social Work in Daily Life

Good Morning Friends,

In our daily life, we are doing couple of activities which consider as social work. Our culture teaches us helping others as part of our duty. Because of that we grow and train in such a way that we do couple of activities but we didn’t realise it’s social work. It’s service to  community.

Few example:

  • Old man crossing the road– we stop and help him to cross the road
  • Blind man moving on the street and we help him to avoid obstacle
  • A pastiwal comes to our home and we offer him glass of water
  • A vegetable vendor lady comes to our home and we allowed her to sit and offer water
  • A small child of our house servant is always allowed to play with family

What i am trying to say here is, Social work is inbuilt within us and also we are doing it in our daily life without even knowing.

Let’s be aware about it and let’s do it with self awareness and self consciousnesses.

Social Work is not a one time project but it’s part of daily life and ongoing life for us.

Dhirendra

 

Image

Be In Touch With Friends

687D66B6-981C-4BE6-B63F-B1084ED39ACF.jpeg

Image

Dhyaan Dhirendra Patel